/Files/images/нго.jpg


Вацлавська Наталя Олексіївна.
Вчитель географії, біології Тростянецької ЗОШ І-ІІ ступенів Золочівського району Львівської області.

Тема: Зона мішаних лісів.

Сучасні ландшафти

Освітні цілі:

- сформувати в учнів уявлення про сучасні ландшафти Українського полісся

- систематизувати знання про фізико – географічні області зони мішаних лісів, скласти їх комплексну характеристику;

- удосконалювати екологічне мислення учнів шляхом надання їм інформації про природоохоронні території Українського Полісся;

- виховувати бережливе ставлення до природи;

- розвивати навички та вміння порівнювати, аналізувати, висловлювати власні думки та ідеї, працювати в групах.

Очікувані результати:

- уміння показувати межі природної зони мішаних лісів;

- на контурній карті – межі зони;

- аналізувати взаємозв’язки між природними компонентами;

- уміння наводити приклади природоохоронних територій;

- на контурній карті – природні заповідники і національні парки.

Обладнання: фізична карта України, атласи, контурні карти, роздатковий матеріал.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Епіграф: Природа такий самий унікум, як картина Рафаеля.

Знищити її легко, відновити неможливо.
І. Бородін

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

1. Уявіть собі ліс….. Білий гомін беріз І ялин заповідних мовчання. Крик сови з – за ріки, Коли гаснуть зірки За хвилину якусь до світання. Уявіть собі ліс….

Спробуйте визначити, що сьогодні на уроці ми будемо вивчати.

Учні висловлюють свої міркування (метод «мікрофон»).

2. Повідомлення теми і мети уроку.

Отже тема нашого уроку: Зона мішаних лісів. Сучасні ландшафти.

(Учні записують тему уроку).

Вивчаючи дану тему ми дізнаємося, де розміщені найбільші лісові масиви в Україні, ознайомимося із сучасними ландшафтами Українського Полісся, складемо комплексну характеристику фізико – географічних областей зони мішаних лісів, простежимо зв’язки між компонентами природи.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Бліц – опитування:

1. Що таке фізико – географічне районування?

2. Назвіть одиниці фізико – географічного районування.

3. Що називається природною зоною?

4. На які природні зони поділяється рівнинна частина України?

5. Що таке ПТК?

6. Назвіть природні компоненти, які входять до складу ПТК.

ІV. Вивчення нового матеріалу: гра «Ажурна пилка» Робота а парах.

«Я – компонент природи»

1 група – «Я - грунтово – рослинний покрив»

2 пара – «Я – тваринний світ»

3 пара – «Я – людина»

За допомогою карт атласу та підручника дати відповіді на запитання, обґрунтувати свою думку.

«Я – грунтово – рослинний покрив»

1. Скласти опис грунтів, поширених на території даної природної зони.

2. Якими видами рослинних ресурсів забезпечена зона?

«Я тваринний світ»

1. Які види тварин водяться у природній зоні?

2. Які рідкісні види тварин водяться в регіоні?

«Я – людина»

1. Як вплинули на лісові ландшафти різні види господарювання?

2. Як вплинуло землеробство на ландшафти?

Завдання 2.

Змінюєтся склад груп. До кожної групи входять учасники від кожного компонента природи і разом доповнюють схему взаємозв’язків між природними компонентами ландшафтів Полісся.

Клімат:

Води:

Грунти:

Рослинність:

Тварини:

Рельєф:

Бесіда:

- Чому природній комплекс вважається єдиною живою системою, ланки якої залежать одна від одної?

- Який зв'язок існує між грунтом і рослинністю?

- Яку роль відіграє ліс у житті людини?

- На які частини за особливостями ландшафтів поділяється Українське Полісся? За яким принципом?

Завдання 3.

(Учні повертаються до роботи в парах)

За допомогою карти ландшафтів (атлас с. 24-25), тексту підручника схарактеризуйте основні фізико – географічні області Українського Полісся.

Заповніть таблицю.

Назва фізико-географ. Області

Місцезнаходження

Переважний тип ландшаф. Чи їх поєднання

Природоохоронні об’єкти

Волинське

(1 пара)

Київське

(2 пара)

Новгород – Сіверське

(3 пара)

V. Узагальнення нових знань та вмінь.

Бесіда:

- Де розташована природна зона Полісся?

- На які природні області поділяється зона мішаних лісів?

- Які характерні особливості має зона лісів?

(Волога, заліснена, заболочена, забруднена)

Підсумок:

Що вивчили?

Що цікавого, нового дізналися?

Що хотіли би ще дізнатися?

Як я оцінюю свою роботу і роботу однокласників на уроці?

Виставлення оцінок.

Д ⁄ з:

1. Опрацювати §33 «Мішані і широколисті ліси»

2. Завдання: на контурну карту нанести межі зони, і природні заповідники і національні парки.

На ІVрівень.
Підготувати повідомлення:

«Поліський природний заповідник»

«Рівненський природний заповідник»

«Шацький природний національний парк»

Уявіть собі ліс…..Білий гомін берізІ ялин заповідних мовчання.Крик сови з – за ріки,Коли гаснуть зіркиЗа хвилину якусь до світання.Уявіть собі ліс….

Природа такий самий унікум, як картина Рафаеля.Знищити її легко, відновити неможливо.
І. Бородін

Зона степу

Освітні цілі:

- навчити учнів визначати чинники формування ПТК, характеризувати особливості взаємодії компонентів природи, наводити приклади природоохоронних територій;

- формувати загальнологійчні та пошуково-інформаційні вміння та навички, екологічно виховувати.

Очікувані результати:

- уміння характеризувати взаємозв’язки між природними компонентами зони, порівнювати зональні особливості.

- На контурній карті – межі зони, природоохоронні об’єкти. У зошиті – таблиця «Природні зони України»

Обладнання:

- фізична карта, консультаційна карта, комп’ютер.

Тип уроку:

- урок – подорож.

Хід уроку

І. Організація класу

Ознайомлення з темою уроку. Повідомлення мети й етапів уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

- Для чого вивчаються природні зони?

Україно! Сивий степ – моя колискова,

І спасибі, що його ти зберегла,

Я вклонюсь цьому степу низько-низько,

Поцілую тихі води джерела.

Я приляжу серед літа, серед віку,

Пригорнусь чутливим серцем до трави…

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Бліц-опитування

- Що називається природною зоною?

- Що називається природним комплексом?

- Які природні компоненти входять до складу природного комплексу?

- За яким компонентом природи дається назва природної зони?

- Назвіть дві закономірності в розподілі природних зон по території планети.

- Який компонент природи впливає на зміну природних комплексів?

- Які зональні та азональні чинники впливають на формування природного комплексу?

- Де швидше змінюється природний комплекс – на рівнинах чи в горах? Чому?

2. Робота з картками.

1. Накресліть схему найбільшого на землі природного комплексу.

2. Назвіть компоненти природного комплексу.

Що називається «антропогенним ландшафтом»?

Наведіть приклади.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Користуючись консультаційною картою, пригадайте, за яким планом дається характеристика ПЗ.

1. Самостійна робота учнів в групах та обмін інформацією.

Група 1: характеристика географічного положення, рельєфу й тектонічної будови (підтвердити цитатами з підручника, с. 152).

Група 2: клімат, води, грунти. Практичне завдання. Визначити механічний склад грунту, користуючись атласом, та підтвердити цитатами з підручника, с. 155.

Група 3: за рослинами гербарію визначити флору степу, на карту нанести представників тваринного світу.

Визначити заповідники степової зони (§41, 42).

2. Робота з комп’ютером.

Завдання. Побудуйте діаграму розподілу природних зон України, використовуючи такі дані:

площа лісів України – 20%

площа лісостепу – 34%

площа степу – 40%

площа України становить 603,7 тис. км2.

V. Підсумок уроку

- яку природну зону ми сьогодні вивчали?

- Які особливості степової зони ви визначили?

- Екологічна ситуація мікрорайону.

VI. Оцінювання

VII. Домашнє завдання

§39, 40. підготувати повідомлення про один із заповідників степової зони. Повторити § 31.

Консультаційна картка з вивчення природних зон

1. географічне положення:

а) між якими паралелями знаходиться;

б) між якими зонами.

2. Рельєф і тектонічна будова:

а) які форми рельєфу переважають, назвати їх;

б) які тектонічні форми відповідають цим формам рельєфу? Назвати їх.

3. Клімат:

а) у якому кліматичному поясі знаходиться природна зона?

б) середня температура січня, липня, кількість опадів.

4. Води:

Назвати найбільші річки, озера водосховища.

5. Грунти:

а) назвати грунти;

б) коротко їх охарактеризувати.

6. Рослинність:

а) трав’яний покрив;

б) кущі та дерева.

Лісостепова зона

Освітні цілі:

- познайомити учнів з ФГП та межами природної лісостепової зони, ландшафтною структурою та характерними рисами даного природного комплексу;

- показати залежність фізико-географічних процесів від кліматичних та грунтових умов території;

- удосконалювати навички самостійної роботи.

Очікувані результати:

- На контурній карті – заповідники: Розточчя, Канівський, Медобори; національні парки: Яворівський, Подільські товтри.

- Уміння наводити приклади цих об’єктів.

- У зошиті – таблиця «Природні зони України»

Обладнання:

фізична карта України, атласи, дидактичний матеріал, карта природних зон України, колекція корисних копалин, гербарії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Епіграф: «Збирай факти! З них розвинеться думка!»

Хід уроку

І. Організація класу

ІІ. Вступне слово

ІІІ. Актуалізація опорних знань, постановка пізнавального завдання

Сьогоднішній урок буде проходити під девізом, який записано на дошці. Як ви розумієте ці слова? (Із застосуванням інтерактивного меоду «мікрофон».)

1. Бліц-опитування.

- У чому суть фізико-географічного районування?

- Назвіть одиниці фізико-географічного районування.

- У межах яких фізико-географічних країн розташована Україна?

- Що таке природно-територіальний комплекс?

- Що є рушійною силою розвитку ПТК?

- Назвіть природні компоненти, що є складовими частинами природного комплексу.

- Що вивчає ландшафтознавство?

- Назвіть чинники, під впливом яких формуються ландшафти.

2. Робота з термінами.

Учні по черзі беруть аркуш з назвою терміна та дають йому визначення.

Терміни: фізико-географічна країна, фізико-географічна зона, ландшафт, фізико-географічна провінція, фізико-географічна область.

3. Географічний практикум.

Кожен учень по черзі показує фізико-географічні країни (Східноєвропейська та дві гірські: Українські Карпати та Кримські гори) та фізико-географічні зони України (мішаних та широколистяних лісів, лісостепу, степу), решта працює з атласами.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Визначивши кількість природних зон, у межах яких розташована територія України, ми вивчили північну зону – мішаних лісів (Українського Полісся), яка на півдні внаслідок впливу природних чинників змінюється змінюється наступною природною зоною – Лісостепом. Характерною рисою цієї зони є поєднання особливостей двох сусідніх зон – мішаних лісів і степу. Про те, як це поєднання відбувається, у чому себе виявляє, ви дізнаєтесь на сьогоднішньому уроці.

(Повідомлення теми, мети уроку.)

Запитання до учнів:

- За яким планом ми характеризуємо природні зони?

План вивчення природної зони

1. Фізико-географічне положення (ФГП)

2. Тектонічні структури. Корисні копалини.

3. Рельєф.

4. Агрокліматичні умови. Багатства водних ресурсів. Грунтово-рослинний покрив. Тваринний світ.

Розпочнемо ми із запису дати і теми уроку. Памятайте, що:

Зібратись разом – це початок,

Триматись разом – це прогрес,

Працювати разом – це успіх!

Щоб досягти успіху у вивченні нової теми, давайте працювати разом, допомагаючи один одному.

Протягом уроку ми з вами будемо заповнювати схему, за допомогою якої дуже зручно все, що вивчимо, повторити. І розпочнемо ми заповнення схеми з ФГП зони.

1. ФГП

Зона лісостепу розташована в центральній частині України і займає майже 202 тис. км2, тобто приблизно 34% від загальної площі території держави, просягаючись із південного заходу на північний схід.

Проходження межі між Поліссям та лісостепом зумовлене не лише кліматом, а й складом гірських порід та рельєфом. Південна межа лісостепу менш чітко виражена, оскільки вона зумовлена поступовою зміною клімату. Наближена ця межа відповідає проходженню осі Воєйкова (на південь від якої переважає антициклональна погода і суттєво зменшується кількість опадів) та ізолінії коефіцієнта зволоження 0,6.

Крайньою південною точкою лісостепу є місто Котовськ, від якого межа зон тягнеться на схід таким чином:

Котовськ – Первомайськ – Кіровоград – Кременчук – Красноград – Вовчанськ (робота з картою, атласами, позначення населених пунктів у контурних картах, поблизу яких проходить південна межа лісостепової зони).

2. Тектонічні структури. Корисні копалини

(робота з тектонічною та фізичною картою)

За допомогою карти атласу визначити й назвати тектонічні структури зони лісостепу, родовища корисних копалин, скласти характеристику рельєфу, розглянути колекцію корисних копалин. Зона лісостепу багата на родовища таких корисних копалин:

■ – Львівсько-Волинський басейн;

▲ – Кременчуцький басейн;

3. Рельєф

У лісостеповій зоні лісові ландшафти перемежовуються з лісостеповими. Найпоширенішими є: широколисті ліси, які в минулому займали великі площі на височинах. Лучні різнотравно-злакові степи перебувають тепер під сільськогосподарськими угіддями. Різноманітність ландшафтів зумовлена контрастами рельєфу, складом гірських порід, історією розвитку території. У межах лісостепу розкинулися дуже розчленовані Волинська, Подільська, Придністровська височини та Придніпровська низовина. Коливання висот зумовлює там властиву для Лісостепу вертикальну зміну ландшафтів.

Загалом природно-географічні умови лісостепу є найсприятливішими для життя й діяльності людей. Природа лісостепової зони зачаровує. Ось як описав її Т. Шевченко.

3. Агрокліматичні умови. Багатства водних ресурсів. Грунтово-рослинний покрив. Тваринний світ інтерактивна вправа «ажурна пилка»

Учні об’єднуються у дві групи, відповідно до кольору картки, яку отримали на початку уроку. На картках цифри 1 та 2. Спочатку всі працюють у своїй «домашній» групі, потім формуються «експертні» групи, за цифрами: 1+1 та 2+2, де обмінюються інформацією одержаною в «домашніх» групах. Після обговорення питань повертаються у свої «домашні» групи, де обговорюють інформацію отриману в «експертних» групах.

Завдання для груп:

«Сині»

№1. Якими кліматичними умовами характеризується лісостепова зона?

№2. Внутрішні води.

«Оранжеві»

№1. Охарактеризувати грунтово-рослинний покрив лісостепу.

№2. Тваринний світ лісостепової зони.

Навчальний матеріал «домашніх» груп готується вдома. Час роботи кожної групи – 5 хв. За регламентом стежить вчитель, якщо в учнів виникають запитання, використовуються сигнальні картки «світлофор»(червоний колір – потрібна допомога).

V. Закріплення нових знань та вмінь учнів

1. Гра «Вірю – не вірю».

Учням пропонується дати відповідь на запитання, що починається із слів: «Чи вірите ви, що….»

- площа лісостепової зони 30%?

- залісненість лісостепу вища, ніж зони мішаних лісів?

- український лісостеп багатий на вапняки та мергелі?

- лісостепову зону поділяють на дві провінції

- типовий представник тваринного світу лісостепу кінь-тарпан?

2. Робота з картою.

Учитель навмисно неправильно показує об’єкти на карті, а учні сигнальними картками «світлофор», кажуть так чи ні (зелений – так; червоний - ні).

Об’єкти: Придністровська низовина, Придністровська височина, лісостепова зона.

3.Тестові завдання на картках

Взаємоперевірка.

VІ. Підсумки уроку

1. повторення вивченого матеріалу за схемою колективне обговорення, узагальнення.

2. Анкетування учнів (додаток)

3. оцінювання результатів роботи.

VІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст підручника.

Завдання для індивідуального виконання:

1. Скласти порівняльну характеристику зони Українського Полісся та лісостепу.

2. Обгрунтувати поділ лісостепової зони на природні краї.

3. Підготувати повідомлення про природоохоронні території лісостепу.

Додаток

Анкета

1. Яке значення для вас мають отримані на уроці знання?

а) це знадобиться в майбутньому;

б) мені це цікаво;

в) особливого значення не мають.

2. Під час вивчення матеріалу:

а) вам допомагали;

б) ви допомагали;

в) нікому не допомагали і не отримували допомоги.

3, Що викликало труднощі у роботі:

а) пошук інформації;

б) необхідність публічного виступу;

в) інше (вказати)

4. Як ви почувалися під час роботи на уроці?

а) впевнено;

б) активно працював.

5. З яким настроєм Ви закінчуєте роботу на уроці?

а) було цікаво;

б) з почуттям задоволення від праці.
Кiлькiсть переглядiв: 900

Коментарi

 • RathertRand

  2017-12-09 11:50:51

  Don't Buy Acai Berry Until You Read This The issues with [url=http://jak-zarabiac.unixstorm.org/zloto-sztabki/118/maly-biznes-w-domu/]zloto sztabki maly biznes w domu [/url] [url=http://jak-zarabiac.unixstorm.org/zloto-sztabki/132/jak-zaczac-inwestowac-w-fundusze/]zloto sztabki jak zaczac inwestowac w fundusze [/url] [url=http://zarabianie-pieniedzy.bluu.pl/zloto-sztabki/442/dodatkowe-pieniadze/]zloto sztabki dodatkowe pieniadze [/url] [url=http://jak-zarabiac-pieniadze.hekko24.pl/zloto-inwestycja/1239/sposoby-zarabiania-w-domu/]zloto...

 • SwilleRand

  2017-03-13 09:39:13

  Acai Berry - How Come Acai Berry Supplement Ideal For You? Is make use of this certified fair trade? There are many copycat companies now that are creating products that happen to be low in quality , nor use probably the most beneficial process of extracting the juice via the berries. Most because they came from are aware of their bodies know all around the health benefits of acai berry products. To remain used for hundreds of years in South america by ancient medicine other guys. The people in the Our nation just started using Acai in the last couple of years, associated with several endorsements from people...

 • HagedornRand

  2017-03-10 22:00:06

  How To Obtain Rid Of 10 Pounds With The Acai Berry Berry Diet Various researches by coveted scientists and medical experts have determined that regular utilization of Acai berries can actually protect the body from deadly diseases like A cancerous tumor. It also reduces the associated with a heart attack and strokes. It improves the heart beat and controls the hypotension. Leg Lift: Lay down flat lying on your back and keep feet using them. Slowly raise feet about 20 inches and down. Repeat 10-30 times or unless you want to feel a burn...

 • SwilleRand

  2017-03-10 14:12:53

  Acai Berry - Why Is Acai Berry Supplement Fantastic For You? Is make use of this certified healthy? There are many copycat companies given that are creating products which have low in quality and don't use the most beneficial process of extracting the juice around the berries. Most people who are focused on their bodies know for the health benefits of acai berry products. They were used for centuries in Latin america by ancient medicine men of all ages. The people in the Country of america just started using Acai in the last couple of years, the several endorsements from megastars...

 • ZiechRand

  2017-03-09 22:36:15

  Where To Have Acai Berry Supplements - Are Free Trials Attainable? The user of Berries supplements in one's daily regiment recently been known to offer many advantages - including weight loss, body cleansing and detoxification. You have probably seen endorsements of that product on Oprah, Rachel Ray or 60 Tracphone minutes. I won't go right into a lot of detail in this particular article, you will find more within my blog listed below, but suffice it to say the acai berry supplement is loaded the fantastic product...

 • Cidessenak

  2017-02-06 19:33:18

  [url=http://bulls.net.pl/]inwestuj inteligentnie[/url] | [url=http://bulls.net.pl/]http://bulls.net.pl/[/url]...

Новини

Опитування

Який шкільний предмет для вас найцікавіший

Календар

Попередня Червень 2024 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930